naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
Miasto i Gmina Pilawa przyjazna dla inwestorów.
Finał V edycji Konkursu „Gmina Fair Play 2006”
   
      Decyzją Kapituły spośród 185 uczestników tegorocznego konkursu ”Gmina Fair Play 2006” do grona laureatów zostały zaliczone 174 gminy, wśród nich Miasto i Gmina Pilawa. Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów odbyło się w   piątek 29 września 2006r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.      W styczniu 2006r. ogłoszono V edycję Konkursu „Gmina Fair Play”. Organizatorem przedsięwzięcia afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
      Konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do samorządów, które dbają o interesy społeczności lokalnych, stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycji.
      Z uwagi na znaczące osiągnięcia w tym zakresie, Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa złożyła deklarację uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.
      Podstawowym celem konkursu była popularyzacja etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
      Konkurs podzielony był na dwa etapy kwalifikacyjne. Pierwszy polegał na wypełnieniu do dnia 31 marca ankiety konkursowej, którą następnie należało wysłać do biura konkursowego w Warszawie. Komisja konkursowa dokonująca oceny zebranych w ankiecie danych zwracała uwagę między innymi na:

• warunki prowadzenia działalności gospodarczej w gminie;
• organizację i jakość obsługi inwestorów w gminie;
• dostęp do infrastruktury fizycznej;
• zakres i jakość inwestycji własnych gminy;
• jakość i zakres promocji gminy;
• zakres i poziom oferty inwestycyjnej;      Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy pozytywnie przeszli I etap zostali zakwalifikowani do II etapu. Polegał on na przeprowadzeniu w gminie audytu oraz badania losowo wybranych inwestorów, którzy rozpoczęli lub zakończyli proces inwestycyjny na terenie gminy. Realizacja tego etapu trwała do końca sierpnia.    
      Zadaniem audytora odwiedzającego gminę było sprawdzenie danych zawartych w ankiecie konkursowej oraz uzyskanie dodatkowych informacji świadczących o przyjazności i rzetelności wobec inwestorów. W ramach przygotowania do konkursu Pilawa opracowała ofertę inwestycyjną gminy dostępną na oficjalnej stronie urzędu.
      Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Pani Albina Łubian stwierdziła, że tytuł „Gmina Fair Play” jest dla Pilawy szczególnym wyróżnieniem, potwierdzającym zadowolenie przedsiębiorców z jakości wzajemnych stosunków z samorządem. Konkurs daje możliwość samorządom zaprezentowania swoich dokonań oraz planów rozwojowych   na przyszłość. Ponadto, to skuteczny element promocji gminy i jednocześnie sugestia dla potencjalnych inwestorów, iż zawsze mogą liczyć na daleko idącą pomoc, wsparcie i życzliwość władz samorządowych w rozwiązywaniu problemów inwestycyjnych.

Przygotowała A.T.
Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa