naglowek
Miasto i Gmina Pilawa

Stan powietrza: Pilawa, ul. Leśna

Więcej sensorów na terenie gminy: https://airly.eu/map/pl/

informacje
Urzędu
Miasta i Gminy
 
  Strona główna
  Wydarzenia
  Przetargi
  Urząd
   ⚬ Rada Miejska
   ⚬ katalog usług
   ⚬ oferty pracy
   ⚬ ważne telefony

  O Pilawie
   ⚬ dane ogólne
   ⚬ historia
   ⚬ herb Pilawy
Inwestycje zrealizowane
  Kultura
  Oświata
  Sport
  Zdrowie
  Pomoc społeczna
  Przeciwdziałanie
  alkoholizmowi
  Ochrona
  środowiska

   ⚬czystsze powietrze
Organizacje pozarządowe
   ⚬ OSP
   ⚬ stowarzyszenia, fundacje
   ⚬ kluby sportowe
  Petycje
  Archiwum
  RODO
  Deklaracja dostępności
  Kontakt
I SESJA RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

      W dniu 27 listopada 2006 o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pilawa odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Pilawie. Oprócz nowych radnych na Sesję przybyli liczni goście
w tym: sołtysi, przewodniczący Samorządów Mieszańców, dyrektorzy szkół i przedszkola, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele zakładów pracy funkcjonujących na terenie gminy oraz lokalnej prasy.
      Pierwszą Sesję Rady Miejskiej w Pilawie otworzyła i prowadziła radna senior – Pani Halina Podgórska. W porządku obrad uwzględniono między innymi: złożenie ślubowania przez radnych, wybór Komisji Skrutacyjnej, wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przed przystąpieniem do ślubowania Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Beata Całka poinformowała zebranych o oficjalnych wynikach wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r. Poinformowała, że Burmistrzem Miasta i Gminy Pilawa po raz kolejny wybrana została Pani A.Łubian uzyskując 87% poparcie mieszkańców miasta i gminy Pilawa.
O mandat radnego ubiegało się 27 kandydatów w 9 okręgach wyborczych. Mieszkańcy wybierali 15 radnych. Frekwencja na terenie całej gminy wyniosła 41%.

Skład nowej rady przedstawia się następująco:


1.   Bąk Elżbieta
2.   Bogusz Piotr
3.   Buczkowski Waldemar
4.   Kępka Andrzej
5.   Korab Krzysztof
6.   Kuszpit Halina
7.   Paradowska Teresa
8.   Piętka Czesław
9.   Podgórska Halina
10. Przybysz Tomasz
11. Ryfka Leszek
12. Woźniak Marcin
13. Zakrzewski Grzegorz
14. Zawadka Stanisław
15. Żołądek Paweł
     
      Po przedstawieniu wyników wyborów Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Pani Albinie Łubian oficjalne zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa. Pogratulowała Pani Burmistrz zwycięstwa w wyborach oraz wręczyła kwiaty. Dodała, iż wybory pokazały, że mieszkańcy doceniają jej pracę na rzecz lokalnej społeczności. Kwiaty wręczyli również Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkola z terenu Miasta i Gminy Pilawa.
      W dalszej kolejności zaświadczenia o wyborze otrzymali radni. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej pogratulowała wszystkim zwycięstwa w wyborach. Życzyła wielu sukcesów
i zadowolenia z wykonywanej pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Radni wykonywanie swoich obowiązków rozpoczęli od złożenia ślubowania. Radna Senior   - Pani Halina Podgórska odczytała rotę ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

      Wszyscy radni obecnej kadencji złożyli ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję”, niektórzy
z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania ze składu rady wyłoniono trzyosobową Komisję Skrutacyjną. W skład komisji weszli: radna Teresa Paradowska - jako Przewodnicząca Komisji - oraz członkowie Komisji: radny Stanisław Zawadka oraz radny Grzegorz Zakrzewski. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pilawie został ponownie Pan Waldemar Buczkowski. Za jego rekomendacją przemawiało doświadczenie w pełnieniu funkcji Przewodniczącego Rady. Pan Waldemar Buczkowski dziękując za wybór na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej zapewnił, że zawsze będzie starał się godnie reprezentować wszystkich radnych.
Kolejnym punktem obrad był wybór Wiceprzewodniczącego. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Pilawie jednogłośnie wybrano radnego z Trąbek Pana Marcina Woźniaka.
      W dalszej części obrad Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa przedstawiła radnym informację na temat zasad funkcjonowania gminy i samorządu. Burmistrz przedstawiła również obszerny raport
o stanie gminy.
    Na zakończenie Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejna Sesja, na której powołane zostaną składy stałych Komisji Rady Miejskiej w Pilawie.

M.Ż.

zobacz zdjęcia z I sesji

Miasto i Gmina Pilawa, 08-440 Pilawa, Al. Wyzwolenia 158, powiat garwoliński, woj. mazowieckie
Tel. centrala: 25 685 61 31, 25 685 61 15, 25 685 61 10;
Adres internetowy: http://pilawa.com.pl
Adres e-mail: urzad@pilawa.com.pl
Dane NIP: MIASTO I GMINA PILAWA
Dane REGON: MIASTO I GMINA PILAWA
Numer rachunku bankowego: 97 1020 4476 0000 8502 0249 8095 PKO BP


Deklaracja dostępności

© 2022 Urząd Miasta i Gminy Pilawa